Vandråd Nordfyn

Se referat og indlæg fra seneste Repræsentantskabsmøde under Repræsentantskab/repræsentantskabsmøder.

Vandmålere


Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandforsyningerne opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme.
Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset - eller i målerbrønd placeret i skel eller umiddelbart efter skel.
Det er alene vandforsyningen, som bestemmer hvor måler skal placeres.

Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger.

Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren. Det er grundejers ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.
Grundejer har også pligt til at vedligeholde afspærringsventilerne før og efter vandmåler.
 

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren. 

Læs mere herom i Regulativ.
 

Tilbud om køb af vandmålere

VandCenter Syd tilbyder vandrådets medlemmer, at de kan købe vandmålere hos dem på følgende betingelser:

     
     · Målerfabrikat er Elster type MNR-Artist 
 

     · Måler QN 1,5 for vandret eller lodret montering kr. 200,- pr. stk. ex. moms (v. køb af min. 100 stk.)

 

     · Kontraventil til montering i måler kr. 15,-. 

 

     · Prisen er beregnet på afhentning fra lager på
       Vandværksvej 7 i Odense


Kontakt til bestyrelsen

 

Formand

Steen Pedersen
Gl. Hedevej 11
5450 Otterup

 

Mail: steenpedersen@spejdernet.dk 

Tlf.: 20471958