Vandråd Nordfyn

Se referat og indlæg fra seneste Repræsentantskabsmøde under Repræsentantskab/repræsentantskabsmøder.

Grundvand i Danmark


I Danmark bruger vi grundvand til drikkevand, og derfor er det vigtigt, at vi alle passer godt på vores grundvand, og beskytter det mod forurening, således at vi også i fremtiden kan hente rent drikkevand op.

Grundvandet undersøges og kontrolleres løbende, og hvis du ønsker yderligere information og viden om grundvand, kan du læse mere hér.

Vandforsyningerne anbefaler vores forbrugere at have en sprøjtefri have.

 

Vandanalyser

Ønsker du at få foretaget en analyse af dit drikkevand, kan du rette henvendelse til vandforsyningen.
Prisen afhænger af hvilke stoffer, der skal analyseres for.

 

Drik frisk vand

Vær opmærksom på, at drikkevandets kvalitet kan være forringet om morgenen, efter at vandet har stået stille i forbrugernes installationer hele natten.

Brug derfor de første par minutters vand til vask, toiletskyl eller andre formål, hvor vandet ikke drikkes.
Når vandets temperatur er faldet, og der kommer koldt vand ud af hanen, er vandet friskt og kan drikkes.

Det er en god ide at have en kande med vand stående i køleskabet - så har du altid frisk og koldt vand, og du undgår vandspild ved at vente på, at vandet i hanen bliver koldt.

 

Undgå metalafgivelser fra armaturer

Mange armaturer i husstanden kan afgive metaller
- herunder nikkel, kobber - til drikkevandet.
Endnu en grund til at undgå at drikke det første vand, som kommer ud af hanen, når vandhanen har stået stille over natten.
Når vandet har løbet lidt og er blevet koldt, er det frisk og kan drikkes.

 

Forbrugeransvar

Vandværket har ansvaret for drikkevandets kvalitet frem til forbrugernes grundskel.
Forringelser af drikkevandskvaliteten, som skyldes forbrugernes egne installationer, er vandforsyningen derfor ikke ansvarlig for, men vandforsyningen giver gerne råd og vejledning i tilfælde af problemer eller tvivlsspørgsmål.
Vandledninger på privat grund (kaldet jordledninger) er også grundejers ansvar. 

Utætte rør

Hvis uheldet er ude, og et rør bliver utæt, er det vigtigt at kunne lukke for vandet hurtigt.
Sørg derfor for at vedligeholde ejendommens hovedhane før og efter vandmåleren - check jævnligt om hanerne lukker tæt. Dette kan gøres ved at lukke hanerne og kontrollere at vandmåleren står stille.
Hvis der er problemer, skal du kontakte en blikkenslager.Brandhaner

I tilfælde af brand kan det være et spørgsmål om sekunder for at redde liv. Det er derfor vigtigt, at brandhaner altid er nemme at komme til. Har du en brandhane placeret uden for din grund, skal du sørge for, at hæk eller lignende ikke vokser ud over brandhanen.
 


Stophaner

Stophaner, som er placeret i vejen ca. 30-50 cm. før skel, tilhører vandforsyningen, men skal dog altid være til at komme til.
Undgå derfor at hæk eller anden beplantning vokser ud over stophanen.


Målerbrønde

Målerbrønde tilhører normalt vandforsyningen, og placeres normalt i skel eller lige inde på privat grund.
Vandforsyningen skal altid kunne komme til en målerbrønd, og målerlåg skal være frit tilgængeligt.

Flytning

Ved salg/køb af ejendomme skal vandmåleren aflæses, så vandregnskabet kan gøres op. Sælger og køber skal aflæse vandmåleren og skrive en flyttemeddelelse med aflæsningen, fraflytningsdato, sælgers nye adresse samt sælgers og købers underskrift.


Kontakt til bestyrelsen

 

Formand

Steen Pedersen
Gl. Hedevej 11
5450 Otterup

 

Mail: steenpedersen@spejdernet.dk 

Tlf.: 20471958