Vandråd Nordfyn

Se referat og indlæg fra seneste Repræsentantskabsmøde under Repræsentantskab/repræsentantskabsmøder.

DIN VANDFORSYNING

 

Mødereferater

Bestyrelsesreferater er bestyrelsens interne arbejdspapirer, og dem har et medle ikke krav på at se.

Bestyrelsens medlemmer skal kunne udføre sit arbejde frit og uhindret og herunder også kunne diskutere personfølsomme emner, uden offentliggørelse.
Ud over den endelige beslutning i en sag, har bestyrelsen tavshedspligt samt pligt til at udvise loyalitet.

De vandforsyninger, som vælger at offentliggøre bestyrelsens referater, bør gøre dette i form af beslutningsreferater.
Evt. forhandlingsreferater holdes så internt i bestyrelsen.

Det er alene generalforsamlingen, der kan pålægge en bestyrelse at redegøre nærmere for en sag.
Selv i sådanne tilfælde kan bestyrelsen være nødt til at tage stilling, hvor meget den kan/bør oplyse.


Kontakt til bestyrelsen

 

Formand

Steen Pedersen
Gl. Hedevej 11
5450 Otterup

 

Mail: steenpedersen@spejdernet.dk 

Tlf.: 20471958